Nova 5 T - Kenya
Nova 5 T Mobile phones, Waiyaki Way
25,000 KES