Plot - Kenya
Plot Land & Plots, Waiyaki Way
23,000,000 KES