JCB Excavator - Kenya
JCB Excavator Heavy Duty Vehicles, Upper Hill
4,800,000 KES