Nikon B500 - Kenya
Nikon B500 Photo & Camera, Thika
20,000 KES