Plot  - Kenya
Plot Land & Plots, Takaungu
1,850,000 KES