Prado 120 - Kenya
Prado 120 Cars, Ridgeways
2,000,000 KES