Prado  - Kenya
Prado Rental vehicle, Nairobi
15,000 KES