Fridge - Kenya
Fridge Household Appliances, Waiyaki Way
15,000 KES