l shape sofa - Kenya
l shape sofa Furniture & Lighting, Nairobi
28,500 KES
l-shape sofa - Kenya
l-shape sofa Furniture & Lighting, Ngara East
29,500 KES
five seater - Kenya
five seater Furniture & Lighting, Ngara East
23,000 KES
Coffee table - Kenya
Coffee table Furniture & Lighting, CBD
18,000 KES