Car hire - Kenya
Car hire Rental vehicle, Naivasha
2,500 KES