Solar kit - Kenya
Solar kit TV & Video, Nairobi
90,000 KES