Honda Fit - Kenya
Honda Fit Cars, Nairobi
630,000 KES
BMW - Kenya
BMW Cars, South C
1,500,000 KES