Toyota - Kenya
Toyota Cars, Central Business District CBD
4,500,000 KES
Honda Fit - Kenya
Honda Fit Cars, Nairobi
630,000 KES