TVS HLX 125CC  - Kenya
TVS HLX 125CC Bikes, Central Business District CBD
81,999 KES
TVS HLX 150CC  - Kenya
TVS HLX 150CC Bikes, Central Business District CBD
81,999 KES
TVS HLX 150CC  - Kenya
TVS HLX 150CC Bikes, Central Business District CBD
87,999 KES