Honda CRv - Kenya
Honda CRv Cars, Mvita
2,400,000 KES