Beach plot - Kenya
Beach plot Land & Plots, Malindi
4,500,000 KES