Serene Park - Kenya
Serene Park Houses for sale, Machakos
26,500,000 KES