Bajaj - Kenya
Bajaj Bikes, Langata
72,000 KES
Mr - Kenya
Mr Heavy Duty Vehicles, Langata
95,000 KES