C24/7 - Kenya
C24/7 Health & Medicine, Bamburi
4,000 KES
Restor Lyf - Kenya
Restor Lyf Health & Medicine, Mombasa Island
5,000 KES
MaxMan - Kenya
MaxMan Health & Medicine, Bondeni
3,500 KES